Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku


Nagłówek

Książka telefoniczna

Dział Ewidencji, Informacji i Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Małgorzata Zgonina
Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń
77 447 13 34 17
Anna Tas
Specjalista ds. rejestracji
77 447 13 28 6 - Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Aniela Owczarska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
77 447 13 84 6 - Dodatki aktywizacyjne. Obsługa osób z prawem do zasiłku. Zgłoszenia podjęć pracy oraz wyjazdów itp.
Sandra Krupa-Augustyniok
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
77 447 13 84 6 - Dodatki aktywizacyjne. Obsługa osób z prawem do zasiłku. Zgłoszenia podjęć pracy oraz wyjazdów itp.

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Jacek Czuczejko
Kierownik CAZ
77 447 13 10 19 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Refundacja kosztów wyposażania lub doposażenia nowych stanowisk pracy
Mateusz Frasek
Doradca Zawodowy / Pośrednik Pracy
77 447 13 55 18 - Prace interwencyjne. Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Refundacje części poniesionych kosztów na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Małgorzata Wawryków-Gad
Pośrednik Pracy
77 447 13 35 16 - Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników
Elżbieta Ankiersztejn
Pośrednik Pracy
77 447 40 24 15 - Staże w ramach projektu POWER , Staże dla osób do 30 roku życia. Zwrot kosztów przejazdu
Dorota Domagała
Pośrednik Pracy
77 447 41 16 15 - Staże w ramach RPO WO. Staże dla osób powyżej 30 roku życia.
Marzanna Kowalczyk
Pośrednik Pracy / Doradca Zawodowy
77 447 40 24 15 - Pośrednictwo pracy / Doradca zawodowy
Martyna Klimek
Pośrednik Pracy
77 447 40 58 14 - Inf. Starosty, Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, Pośrednictwo pracy oraz przyjmowanie ofert pracy, Obsługa zgłoszeń osób bezrobotnych i poszukujących pracy z nazwiskami na literę: A,B,C,Ć,D,F,G,H,J,N,Ż
Dominika Felusiak-Cichosz
Pośrednik Pracy
77 447 13 43 14 - Oferty pracy zamknięte, Wnioski stażowe, Pośrednictwo pracy oraz przyjmowanie ofert pracy, Obsługa zgłoszeń osób bezrobotnych i poszukujących pracy z nazwiskami na literę: E,K,L,M,O,Z
Dominika Habrajska
Pośrednik Pracy Stażysta
77 447 13 38 14 - Otwarte oferty pracy, Zwolnienia grupowe, Obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy, Pośrednictwo pracy oraz przyjmowanie ofert pracy, Obsługa zgłoszeń osób bezrobotnych i poszukujących pracy z nazwiskami na literę: I,ŁP,R,S,Ś,T,U,W,Ź
Anna Tas
Pośrednik Pracy Stażysta
77 447 13 28 6 - Pośrednictwo pracy
Sandra Krupa-Augustyniok
Pośrednik Pracy
77 447 13 84 6 - Pośrednictwo pracy
Aniela Owczarska
Pośrednik Pracy
77 447 13 84 6 - Dodatki aktywizacyjne
Sabina Kulej
Doradca Zawodowy
77 447 13 19 4 - Poradnictwo zawodowe. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Patrycja Jaros
Specjalista ds. rozwoju zawodowego stażysta
77 447 13 19 4 - Bony szkoleniowe
Patrycja Faryś
Pośrednik Pracy
77 447 40 12 5 - EURES, CISPOL

Dział Administracyjno-Organizacyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Małgorzata Murzyńska
Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego
77 447 13 50 2
Patrycja Faryś
Sekretarka
77 447 13 88 Sekretariat
Patrycja Jaros
Referent
77 447 13 19 4 - Sprawy organizacyjne
Sabina Kulej
Referent
77 447 13 19 4 - Sprawy organizacyjne
Patrycja Faryś
Referent
77 447 40 12 5 - Sprawy organizacyjne, Zatrudnianie cudzoziemców
Sabina Czechowska
Referent
77 447 40 12 5 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Kamil Murzyński
Informatyk
77 447 13 02 10 - IT

Dział Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Anna Jeziorowska
Główny Księgowy
77 447 13 83 7
Marlena Matuszewska
Księgowy
77 447 13 56 8
Grażyna Urbańska
Księgowy
77 447 13 56 8
Małgorzata Antkowiak
Księgowy
77 447 13 56 8

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę